درخواست سعید بحر عمانی (زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی) از گلرخ ایرائی برای متوقف ساختن اعتصاب غذایش

یا هو
بنام خداوندگار آفرینش
درود بر شیر بانویی بحق ایرانی گلرخ نازنین
در این وانفسای ایران ما که سرزمین مان مملو از نعمات و برکات خدادادی است که متاسفانه از بیخردی و دشمنی محض به هرز میرود
شجاعت متایی بسیار نایابی است و منفعت طلبی و خود بزرگ بینی بسیاری از رجال سیاسی تا آحاد ملت به دردی بی درمانی مبدل گشته است
گلرخ عزیز ایران ما در شرایط ایست که کسانی مثل شما و آرش جان صادقی دری نایاب و گران بها برای این خاک ویرانید و با نهایت افسوس کسانی بر این آب و خاک مسلط و مسٸولند که بوی از شفقت و گذشت و مهر نبرده اند
در این شرایط کنونی ایران و باتوجه به تحولات منطقه و جهان دورنمایی روشنی برای تمامیت خواهان حاکم بر خاک ما به هیچ وجه دیده نمیشود لذا حفظ امثال شما برای آینده ایران مان شدیدا ضروریست
بنابراین از شما عاجزانه درخواست دارم به اعتصاب خود پایان داده و بسیاری را از نگرانی برهانید
با آرزوی آزادی و سربلندی شما و مابقی زندانیان عقیدتی و سیاسی
سعید بحرعمانی ( شوان رهجو )

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده − نه =