درخواست سعید اوحدى سرپرست رادیو فرهنگ گوتنبرگ از گلرخ ایرائی برای متوقف ساختن اعتصاب غذایش

با درود و سرود بر تو اى نازنین دخت برومند ایرانزمین ، اکنون صداى رساى دادخواهی تو را کمتر وجدان بیدار و انسان دوستى است که نشنیده باشد
، گلرخ جان تو کارى کردى کارستان و آنچه را که پیش از این ما فکر میکردم فقط در داستانهاى حماسى و پهلوانى میتوان شاهد آن بود ، تو با دل استوارى و پایدارى به واقعیت جارى تبدیل نمودى و در این راستا باز هم بیشتر به وجودت نیازداریم تا بتوانیم در کنار تو جنبش دادخواهى را هر روز بارورتر کنیم، پس بمان و آرمان انسان دوستانه ات را همرا با آرش جان صادقى همسر گرامى و دلبندت ادامه بده ، و سرانجام این خواسته جمعى از فعالین مدنى و سیاسى را پاسخ مثبت بده و اعتصاب غذاى خود به پایان رسان

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − سیزده =