گفت و شنود رادیو فرهنگ با مهرداد گریوانى زندانى سیاسى پیشین در مورد :حاکمیتی که خود بر پایه دزدی، فساد و خیانت به مردم استوار باشد، حق قضاوت نمیدهم!

در گفت و شنود امروز از رادیو فرهنگ همراه شدیم با ” مهرداد گریوانى ” فعال سیاسى و در مورد احضاریه جدید که برایشان صادر شده به سخن پرداختیم ، در این گفتگو وى نخست اشاره کوتاهى از سابقه فعالیت هاى خود به شنوندگان ارائه نمود : از ۷ بهمن ۹۵ تا ۱۱ مرداد ۹۶ به مدت ۱۹۰ روز در بازداشت موقت بسر میبرد که جمعاً ۱۶۰ روزش را در سلول انفرادی میگذارند . و سپس به شرح تفهیم اتهام و ادامه بازداشت خود اشاره داشتند و بگونه اى که در ایام نوروز هم از ملاقات با خانواده محروم بودند ، در حالیکه فرد جنایتکارى چون سعید طوسى با آنهمه اتهام و اعتراف مورد تشویق قرار میگیرد و از محاکمه میگریزد و آزاد است ، در عوض انسانهاى شریفى چون ” محمد مهدوى فر ” که پیش از صد روز

در بازداشت بسر میبرد و یا زندانى سیاسى دیگر چون ” محمدرضا هاشمى نبى” که این  فرد در بند دو الف میباشد و ایشان چرا همچنان در بازداشت موقت باید باشند. در ادمه این گفتگو سخن در مورد احضاریه جدید رسید و مهرداد چنین پاسخ داد : بگویم که بهیچوجه در هیچ دادگاه و هیچ دادسرایى حاضر نمیشوم اما این به معنى فرار از دسترس بازپرس ها و بازجوهاى اسلامى نیست و من همینجا هستم اگر خواستند بیایند ما را بگیرند ، امیدوارم دوستانى که در این روزها مورد ظلم و ستم واقع شدند هر چه زودتر شرایط آزادیشان فراهم شود و فراموش نکنیم ما براى رسیدن به آزادى هزینه زیاد خواهیم داد ، شک ندارم که در آینده اى نزدیک روزى میرسد که عدالت به معناى واقعى اجرا میشود و آنکسى که امروز در راس ظلم ایستاده با سر افکندگى به زیر پاى عدالت میفتد ، توجه شما را به شنیدن این گفتکو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

10 + 9 =