گام به گام با گفتمان سیاسى روز ایران از رادیو فرهنگ این هفته : کنش سیاسی بدون خشونت بخش نخست ، مبانی مفاهیم وساختار تهیه و اجرا سارا فرزاد

دوستان ومهربانان همیشه همراه با برنامه ای دیگر ازسری برنامه های گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در خدمت شما هستیم

از انجا که گفتمان سیاسی روز ایران این روزها گفتگوی مبارزه مقاومت اعتراض اعتصاب ودمکراسی خواهی است قصد داریم در سه برنامه اینده مباحث مهم مبارزه بدون خشونت،نافرمانی مدنی واعتصاب را به عنوان استراتژی ها وتاکتیک های مهم در مطالبات حق طلبانه توده مردم مورد بررسی قرار دهیم بی شک داشتن اعتقاد وباور ونیز دانش کافی در موارد بالا ضمانتی قوی از نوع خویشتن آگاهی بر حقوق اساسی تک تک ما ایرانیان است.برماست در حرکتهای اعتراضی واعتصابات حداقل دانش تئوریک پایه را نیز در مورد نوع حرکتمان بدانیم با ما باشید.در این برنامه با موضوع مبارزه بدون خشونت
مقاومت بدون خشونت یا کنش بدون خشونت عمل دستیابی به اهداف از طریق تظاهرات نمادین، نافرمانی مدنی، عدم مشارکت اقتصادی و سیاسی ،اعتصاب و روشهای دیگر، بدون استفاده از خشونت است. مقاومت بدون خشونت تا حد زیادی مترادف با مقاومت مدنی است. هرکدام از این واژهها («مقاومت بدون خشونت» و «مقاومت مدنی») دارای برتریهای خاص خود و دلالتهای معنایی با اندکی تفاوت است، که بهطور خلاصه بررسی میشود. فرم جدید از مقاومت بدون خشونت توسط مهاتما گاندی عمومیت یافت. او همچنین مؤثر بودن آن را در تلاشهایش برای به دست آوردن استقلال هند از بریتانیا به اثبات رسانید
.
از میان چهرههای مطرح در حوزه مقاومت بیخشونت میتوان از مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ، ، مبارک عواض، آن سانگ سوجی، ، لئو تولستوی، آندره ساخاروف، جونیور، ، جین شارپ و لخ والسا و… نام برد. مثالهای بسیاری در مقاومتهای بیخشونت در سراسر جهان قابل تأمل و مطالعه هستند. از مقاومت مردم ایران در سال ۲۰۰۹ که به جنبش سبز معروف شد گرفته تا دیگر جنبشهای مردم کشورهای دیگر در آمریکا، آرژانتین، فنلاند، هند، شیلی، برمه،
حرکت یک جامعه از نظام استبداد به طرف یک نظام
دموکرات، صرف نظر از این که کدام راه برای رسیدن به این هدف بهتر است، بسیار مشکل می باشد. اگر قرار بر این باشد که راهکار مبارزه بدون خشونت از طرف مخالفین آن رژیم انتخاب گردد، آنگاه این موضوع اساسی پیش خواهد آمد که در بین راه ها و ساز و کارهای موجود، بهترین انتخاب برای رسیدن به یک دگرگونی دلخواه در رابطه بین حکومت و ملت
کدام است. در بررسی راهکارهای موجود، دکتر جین شارپ مبتکر وتئوریسین معتقد به مبارزه بدون خشونت بر این باور است که وجود چهار شیوه برای جابجا کردن این رابطه وجود دارد که عبارتند از، تغییر ساختار، انعطاف پذیری، اعمال فشار و بالاخره فروپاشی. برای شناخت بهتر این راه های پیشنهادی، دکتر شارپ اقدام به تهیه یک چارچوب شناختی برای هر یک از پیشنهادهای بالا و پویایی هر کدام در جابجا کردن روابط در قدرت می نماید
برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی، بایستی طرح های مبارزه بدون خشونت از تئوری به عمل نزدیک شود. نکته مهم درانتقال این تئوری به عمل، انتخاب راهکار و شیوه عمل توسط جنبش مخالفین به بهترین شیوه یا راهکار، برای تأثیرگذاری در رفتار سران نظام می باشد. بعد از اتخاذ چنین تصمیمی، انتخاب راه های رسیدن به تغییرات دلخواه در .ارتباط بین مردم و دولت تأثیرگذار خواهد بود
دکتر شارپ در کتاب سیاست های مبارزه بدون خشونت تقریبا از دویست راهبرد نام برده و توصیه می کند که این راهبردها پایان نا پذیرند عملیات در حوزه مبارزه بدون خشونت علیه یک رژیم ظالم، غالبا با انتقام جویی های بی رحمانه ای روبرو خواهد شد. کتک زدن، شکنجه، زندان انداختن وسایر تنبیهات
خشونت، اقتصادی و اجتماعی را بایستی انتظار داشت. در شرایطی که عکس العمل دولت، چنین روش هایی است، به هر حال راه اندازی جار و جنجال و تبلیغات از طرف مخالفین برای حمایت از جنبش دموکراسی و نیز تضعیف رژیم با به نمایش گذاردن اعمال وحشیانه او و نیز زیر سئوال بردن مشروعیت حکومت، لازم است. درجریان جنبش ها در یک قرن اخیر، دستگیر شدن و زندانی شدن علامت افتخار است
انتخاب روش مناسب برای مبارزه بدون خشونت
بستگی به چگونگی اهدافی دارد که استفاده کنندگان در پی آن هستند. گاهی اوقات، یک جنبش، و یا یک سازمان، ممکن است روشی را بر اساس سلیقه خود و یا ظرفیت شناخته شده در خود انتخاب کند، در این صورت، ممکن است یا، ممکن نیست، که اقدام به مبارزه بدون خشونت کند. چنین برخوردی «گاری را جلو اسب قرار دادن است». وضعیت مطلوب این است که ابتدا شخص به مطالعه هدف ها پرداخته و سپس به بازبینی صورت و چگونگی روش ها برای انتخاب آنچه بهترین وسیله به .عنوان راهکار و مصلحت به رسیدن به هدف است، اقدام کند برای دسترسی به عملی ترین شیوه و دسترسی به این موضوع، بایستی روش ها به دو یا سه طبقه تقسیم شوند. روش تظاهرات و تحریک کردن، عدم همکاری ومداخله (مبارزه منفی) اعتصاب تظاهرات و تحریک
انجام تظاهرات و کوشش برای تحریک کردن، هشداری برای دولت خواهد بود مبنی بر این که نیروهای طرفدار دموکراسی، به طور جدی مخالف و متعرض به بعضی اعمال و سیاست های دولت اند. اعتراض در ابتدا صرفا یک نشان سمبولیک از جدی بودن است. افزون بر آن، انجام اینگونه اعمال باعث جلب توجه عامه مردم به این نکته است که جنبش مبارزه بدون خشونت، متعرض به بعضی سوء رفتارهای خاص از طرف دولت می باشد. انجام اعتراضات بدون خشونت و کوشش در تحریک کردن، می تواند مرحله ای از تلاش و راهکار مبارزه .بدون خشونت تلقی شود که خود شروعی است در سطح جامعه هر شکلی از اعتراضات و تحریک که انتخاب گردد، این عملکرد بایستی به طور گسترده در وسایل ارتباط جمعی منعکس گردد. اگر کسانی از انجام تظاهرات اطلاعی نداشته باشند، قاعدتا انتشار شب نامه و یا برنامه اعتراض آمیز دیگری، تأثیر بسیار کمی از خود بجا خواهد گذارد کوشش در مبارزه بدون خشونت، بسیار بسیار مؤثرتر از تظاهرات در نشان دادن نارضایتی است
بی تردید حاکمان نمیتوانند تصمیم های خود را بدون سازمانها و موسساتی که از اراده آنها تبعیت میکنند پیش ببرد. این موسسات و سازمانها – ستونهای حامی – نامیده میشوند برای اینکه آنها از ساختار قدرت موجود در جامعه حمایت میکنند. از طریق این ستونها، مردم ، زمان، انرژی ، منابع، مهارت ها و دانش خود را در اختیار حاکم میگذارند. با این وجود اگر مردم عدم ارائه خدمات را انتخاب کنند حاکم نمیتواند حکمرانی کنند به عنوان مثال اعتصابات سیاسی و سراسری گروههای تاثیر گذار مثل معلمان کارگران دانش اموزان بازاریان که عملا ستونهای حامی یک نظام قدرت سیاسی را به فروپاشی خواهند کشاند
سخن اخر به یاد داشته باشیم جنبش بی خشونت تغییر در روابط قدرت را در برمیگیرد.. بر اساس مدل جین شارپ چهار مکانیزم تغییر وجود دارد گفتگو، مصالحه ، نفوذ و فروپاشی برخی از این مکانیزم ها بهتر از بقیه در مورد گروههای مختلف کار میکند. برخی از این مکانیزم ها خطر بیشتری نسبت به سایر مکانیزم ها دارد. بهمین خاطر شما باید بکوشید
تا مکانیزم های مختلف تغییر را در مورد گروههای مختلف و در زمانهای متفاوت در جنبش خود داشته باشید. اینکه چه مکانیزمی را در چه زمانی اعمال میکنید و گروههای هدفتان کدام است تصمیمات استراتژیکی هستند که شما باید بگیرید در برنامه اینده نافرمانی مدنی به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در مبارزات بدون خشونت را مورد بررسی وتحلیل قرار می دهیم
دوستان وهمراهان عزیز به پایان برنامه رسیدیم
تا شنیداری دیگر در پناه پندار نیک گفتار نیک وکردارنیک بمانید .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × دو =