گفت و شنود رادیو فرهنگ با حشمت طبرزدى دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوى شوراى همبستگى در مورد خیزش و اعتراضات مردم ایران براى رسیدن به آزادى و دمکراسى

از رادیو فرهنگ امروز چهاردهم امرداد همراه شدیم با مهندس” حشمت طبرزدى” دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوى شوراى همبستگى و در مورد خیزش سراسرى مردم ایران براى رسیدن به آزادى و دمکراسى با وى به گفتگو پرداختیم و از سطح مطالبات و اهداف این حنبش هاى آزادیخواهانه بیشتر به آگاهى رسیدم ، آقاى طبرزدى در این گفتگو به بیان نظرات خود پیرامون این موضوع پرداختند و از جمله به این موارد اشاره نمودند : تفاوت جنبش سال ٨٨ با دیماه ٩۶ و خیزشهاى مردمى امرداد سال ٩٧ ، شعارهاى مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه اى و آخوند بروگمشو خود نشانه اى از  این میباشد که مردم ساختار کنونى را نمیخواهند و خواستار تغییر نظام کنونى هستند ، روى سخن مهندس طبرزدى در این گفتگو بیشتر با جوانان بود که باید سلحشورى کنند و بمیدان مبارزه بپیوندند ، از اعتصاب کامیوندارن سخن گفته شد و این موضوع مهم که شهرهاى آذربایجان و کردستان با جنبش مردم سایر نقاط ایران همراه شوند ، در ادامه این گفتگو حشمت طبرزدى از اپوزیسیون مترقى و ملى داخل و خارج از کشور خواست که براى تشکیل یک آلترناتیو جایگزین حکومت اسلامى دست به تلاش بیشترى بزنند هر چند که اصلاح طلبان بخاطر همراهى با حکومت و شعار مردم که اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمامه ماجرا هیچ راهى با این آلترناتیو نباید داشته باشند و آنها بیشتر در مقابل مردم هستند تا همراهى با خواسته هاى آزادیخوهانه مردم ایران براى رسیدن به دمکراسى ، در این گفتگو به موارد دیگرى از اهمیت این دوره از  اعتراضات مردم ایران پرداخته شد که توجه شما را به شنیدن آن جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × سه =