اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ١۴ امرداد ۱۳۹۷ ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقوق کارگران

این هفته به گزارش” امیر جواهرى لنگرودى” مدافع حقوق کارگران گوش خواهیم سپرد که پیرامون موارد مهمى از جمله : بحران بى آبى و بى کفایتى مسئولین حکومتى و کوچ روستاییان به حاشیه شهرها بعلت چنین بحرانى ، ادامه اعتصاب کامیونداران و حمایت از آنها ، تظاهرات و اعتراضات مردم به پا خواسته در شهرهاى مختلف ایران و تعمیق خواسته هاى سیاسى و صنفى کارگران و زحمتکشان ، سکوت مرگبار مسئولین حکومتى و منکر شدن این خیزش هاى مردمى و … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × چهار =