مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

https://www.radiofarhang.nu/wp-content/uploads/2018/10/20181027sholehpakravan-1.mp3?_=1

آنچه در برنامه امروز ۶ آبانماه ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

-یادی از ریحانه در چهارمین سالروز پروانگی ش .
-ناپدید شدن هاشم خواستار فعال صنفی معلمان و زندانی شدنش در بخش بیماران حاد بیمارستان روانی و تهدید جعفر عظیم زاده رییس اتحادیه کارگران و فعال کارگری نشان میدهد که حکومت با فشار روی فعالین صنفی قصد کنترل اعتراضات فزاینده مردم دارد.
-کمپین حمایت از ارش صادقی همچنان ادامه دارد .هنوز این زندانی سیاسی از رسیدگیهای پزشکی و درمانی محروم است .
در چهارم ابان سال نود و دو فاجعه ای در بلوچستان رخ داد : شانزده زندانی بلوچ در انتقام از عملیات یکی از گروههای سلفی اعدام شدند . بدون اینکه این اعدام شدگان کوچکترین ارتباطی با گروه نامبرده داشته باشند . یکی از این زندانیان حامد وکالت نام داشت که هرگز در هیچ گروه یا حزب شرکت نداشته و در یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان سکونت داشت .
-در سیاهترین روزهای تاریخ ایران یا باید شمع باشیم یا ایینه . راه سومی وجود ندارد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

9 + 6 =