انقلاب اندیشه ، برنامه اى با اجراى ضیا شارو از رادیو فرهنگ

https://www.radiofarhang.nu/wp-content/uploads/2018/12/برنامه-هجدهم-خدا-فقر-تبعیض_mixdown-1.mp3?_=1

هر هفته از رادیو فرهنگ همراه میشویم با ” ضیا شارو” و در پیوند با ” انقلاب اندیشه ” به سخن خواهیم پرداخت ، این هفته در هجدهمین بخش این  گفتمان میشنویم در مورد:

موضوع برنامه: خدا،فقر،تبعیض
۱. فقر، تبعیض، ناعدالتی
۲.عوامل موثر در آنها
۳.نقش خدا
صدای انقلاب اندیشه
از رادیو فرهنگ
برنامه هجدهم
@Enghlabeandishe
?♨️?♨️?♨️?

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × یک =