توحید قریشی و حمزه درویش دو زندانی عقیدتی سیاسی زندان رجایی شهر کرج همزمان وارد دهمین روز از انفرادی و اعتصاب غذا شدند

توحید قریشی و حمزه درویش که از  روزچهارشنبه مورخه ١۶ بهمن پس از حمله گارد به سالن زندانیان عقیدتی سیاسی زندان رجای شهر و ضرب و شتم زیاد و شکستگی دست و پا بر اثر ضربات باتوم به سلول انفرادی افتاده بودند و بر اثر نقض آشکار حقوقشان دست به اعتصاب غذا زده بودند در روز جمعه ۲۶ بهمن وارد دهمین روز از انفرادی و اعتصاب غذا شده اند . این در حالیست که آنها با بدنی نیمه لخت و عریان و در سلولی سرد به سر میبرند و تاکنون هیچگونه رسیدگی پزشکی برای  این دو زندانی دست و پا شکسته در حال اعتصاب نشده است و این اقدام ضدبشری و غیر قانونی با دستور قضایی و مدیریت زندان صورت گرفته است . خانواده این دوزندانی بارها پیگیری وضعیت نگران کننده فرزندانشان شده اند اما هیچ جوابی از طرف مقامات مسول و مربوطه زندان نسبت به وضعیت این دو زندانی به آنهاداده نشده است
منبع مطلعی که نخواست نامش فاش بشود درمورد وضعیت سخت و اسف بار این دوزندانی سیاسی در حال اعتصاب در سلول انفرادی گفت که سلامتی آنها در معرض خطر جدی میباشد وباوجود اینکه این اعتصاب در چنین شرایطی احتمال آسیب زیاد به اندامهای حیاتی بدن را درپی داشته اما مدیریت زندان و مقامات مسول مربوطه برتنبیه آنها و نگه داشتنشان در چنین شدایطی مصمم هستند این منبع افزود این نقشه ای ازپیش تعین شده بود تا بخواهند ضربه سنگین و مهلکی به این دو زندانی وارد کنند
خانواده این زندانیان اعلام کرده اند در صورت هر نوع آسیب جسمی و روحی وروانی مقامات مربوطه زندان و قوه قضایه را مسول دانسته و از آنها شکایت می کنند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 − 14 =