مادرانه ها و جنبش دادخواهى گفت و شنود شعله پاکروان از رادیو فرهنگ با مرسده قائدى فعال سیاسى و حقوق بشرى

خانم شعله پاکروان این هفته در ٢۶ بهمن ٩٧ از رادیو فرهنگ در گفتگو با خانم مرسده قائدى میباشد و آنچه که براى  شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است آشنایى بیشتر با فعالیتهاى سیاسى و سابقه مبارزاتى خانم قائدى میباشد که از هفته آینده در بخش جنبش دادخواهى همراه و همیار رادیو فرهنگ خواهند بود وى نخست به تاریخچه کوتاهى از سابقه مبارزاتى خود براى شنوندگان گفتند و از جمله اینکه به اتفاق اعضا خانواده  جواد قائدى، صادق قائدى و همسر برادرم منیر هاشمى که از مبارزان دوران پهلوى بودند و سالها زندگى مخفى داشتند تا اینکه پس از انقلاب به خانواده برگشتند اما این دوره بسیار زود سپرى شد تا اینکه در تاریخ ١٩ خرداد سال ۶١ که بازداشت شدیم همراه با ضرب و شتم مامورین امنیتى و به کمیته سه هزار زندان اوین منتقل شدیم و خانم قائدى در ادامه اشاره به شکنجه هاى وحشیانه مامورین زندان داشتند و  در ٣٠ بهمن سال ۶١ برادرم صادق به همراه تعداد زیادى اعدام شد ،٢٢ مرداد سال۶٢ برادرم جواد وهمسرش منیر هاشمى در تپه هاى اوین اعدام شدند ، من هشت سال در زندان بودم و پس از سرکوب خونین زندان سال ۶٧ در اردیبهشت سال ۶٩ آزاد شدم ، و تا به امروز به مبارزه خودم و دادخواهى را علیه جمهورى اسلامى ادامه میدهم ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 + شش =