نگرانی وبی خبری از وضعیت حال جسمانی رضا شهابی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد

رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای واحد که در یازدهم اردیبهشت همراه تعدادی ازهمکارانش درمقابل مجلس بهارستان توسط نیروی های انتظامی وامنیتی دستگیرشد.

آقای شهابی به علت بازداشت های متعدد وتحمل حبس های طولانی به دلیل فعالیت های سندیکایی دچار جراحی های سنگین کمر و گردن شده است و ازبیماری های متعددی ازجمله فشارخون و بی حس سمت چپ بدن رنج میبرد و بطور مرتب داروهای متفاوتی باید مصرف کند و تحت درمان قراردارد.

در چهار روز گذشته در بازداشت و قرارگرفتن درشرایط نامناسب از جمله سلول انفرادی و چشم بند قطعا دچار مشکلات جسمانی خواهد شد و طبق توصیه پزشکان دردوره های قبلی زندان ، نگاه داشت این فعال سندیکایی درشرایط زندان میتواند برای نامبرده خطرات جدی و جبران ناپذیری داشته باشد .

ضمن محکوم کردن بازداشت تمامی دستگیرشدگان روزجهانی کارگر و روز معلم خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان می باشیم و مسئولیت هرگونه مشکلات جسمی را برای رضا شهابی برعهده زندانبان و عوامل بازداشت کننده امنیتی می دانیم.
@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 − چهار =