اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ١۵اردیبهشت ۱۳۹۸ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

گفتار رادیویی امیر جواهری در رادیو فرهنگ پیرامون ارزیابی از اول ماه مه یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر و دوازدهم اردیبهشت روز معلم در ایران ؛ حاکمیت اسلامی ایران حرکت بزرگ و مستقل و متحدانه کارگران و معلمان و دانشجویان و بازنشستگان کشور را با تهاجم نیروهای امنیتی و لباس شخصی و نیروهای ضد شورش در میدان بهارستان  و در برابر مجلس اسلامی با  دستگیری ، ضرب و شتم و بازداشت روبرو ساخت و جمع وسیعی را در روز چهار شنبه یازدهم اردیبهشت به زندان کشاند و در روز بعد روز معلم دوازدهم اردیبهشت به تجمع معلمان کشور  در تهران حمله برد و جمعی را دستگیر نمود . از مجموعه دستگیر شده که در برگیرنده فعالان سندیکای شر کت واخد اتوسرانی تهران و حومه چهره های شناخته رضا شهابی و حسن سعیدی ووحید فریدونی و دیگران است در کنار معلمانی همچون رسول بداقی و … تعدادی از دانشجویی به زندان کشاند . پیگیری خانواده های زندان شده گان همچنان دنبال می گردد و در سطح جهانی این دستگیری ها با واکنش روبرو شده و تا حال اتحادیه معلمان انگلیس – اتحادیه های نروژ و پلاتفرم دفاع از جنبش سندیکایی در ایران – استکهلم با دادن اطلاعیه خواستار آزادی بی قید و شرط دستگیر شده گان شدند . تجمع مستقل امسال کارگران و نیروهای مطالبه گر در صفی متحد نشان داد که کارگران – معلمان – بازنشستگان و دانشجویان همچنان پیگیر مطالبات خود هستند و دستگیری و زندان ، هیچ تاثیری در امر مدافعه آنان برای بهبود وضعیت معیشتی آنان نخواهد داشت … شما را به شنیدن این گفتار کارگری فرا می خوانیم:

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × دو =