زرتشت احمدى راغب زندانى سیاسى به اعتصاب غذاى خود پایان داد

زرتشت احمدى راغب زندانى سیاسى و از امضا کنندگان  بیانیه موسوم  به ١۴ تن ازبند۸ زندان اوین به اندرزگاه ۴ انتقال یافت و مسئولان اندرزگاه قول پیگیری پرونده را داده اند وگفته اندهرچه زودتر  خواسته هاى وى را پیگیری می کنند به همین خاطر وى در حال حاضر به اعتصاب غداى خود پایان داده است

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × 3 =