ممنوعیت مجدد ملاقات حضوری آتنا دائمی با خانواده

پدر آتنا دائمی زندانی سیاسی خبر از ممنوعیت مجدد ملاقات حضوری آتنا با خانواده‌اش داده است. حسین دائمی در اینستاگرامش نوشته:

 «امروز صبح زود از خونه به سمت زندان اوین راه افتادم رفتم دادیاری تا شاید بتوانم هم موضوع ممنوع ملاقاتی آتنا رو جویا بشوم و هم اینکه بتونم امروز ملاقات حضوری بگیرم چونکه خیلی دلتنگ دخترم آتنا عزیزم شده بودم ، ولی متاسفانه هیچ نتیجه ای نداشت و دوباره مارو ممنوع ملاقات کردن مجبور شدیم دوباره از پُشت شیشه کثیف کابین زندان دخترم رو ببینم، حال سئوال اینجاست چرا ممنوع ملاقات؟

از آنجایی که بعد از پرونده سازی که برای آتنا صورت گرفت ومُنجر به حکم جدید برای آتنا گردید وبخاطر اذیت وآزار دادن آتنا وخانواده تا شش ماه به دستور رئیس قبلی زندان اوین  چهارمحالی ممنوع ملاقات بودیم وبعداز شش ماه دوجلسه توسط رئیس جدید زندان اوین به ما ملاقات حضوری دادن امروز متوجه شدم که آن دوجلسه هم اشتباه سیستمی بوده در مجموع از اول بازداشت آتنا تاکنون چندین چند بار ممنوع ملاقات بودیم چه توسط اطلاعات سپاه، چه بدستور رئیس زندان و دادیار ناظر بر زندانها واین اواخر هم به دستور وزارت اطلاعات ممنوع ملاقات شدیم درحالی که پرونده آتنا از اول دست اطلاعات سپاه و باز پُرس سپاه بوده.

حال چگونه می‌شود که وزارت اطلاعات دستور ممنوع ملاقات صادر کرده واز تعدادی از دستگیر شده های جدیدی که وارد بند نسوان شده اند از آنها خواسته شده تا تعهد بدهند که با آتنا دائمی به هیچ وجه هم کلام نشوند ودوربر آتنا نروند، باممنوع ملاقات کردن آتنا جُز اذیت وآزاررسوندن به خوده آتنا وخانواده چه سودی برای وزارت اطلاعات دارد ؟ متاسفانه هر وقت پیگیری کردیم تنها جوابی که دریافت کردیم این بوده آتنا قانون شکنی کرده ، آتنا هم میگه حق خواهی در اینجا میشود قانون شکنی.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 1 =