امیر رئیسیان، وکیل مدافع آرش صادقی از صدور دستور قضایی، مبنی بر اعزام آرش صادقی به بیمارستان «با حفظ کرامت انسانی و عدم تحمیل دستبند » خبر داد.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع آرش صادقی از صدور دستور قضایی، مبنی بر اعزام آرش صادقی به بیمارستان «با حفظ کرامت انسانی و عدم تحمیل دستبند و غیره» خبر داد. آقای صادقی پس از مدتها کارشکنی مسئولین، در مهرماه سال جاری علیرغم تعیین وقت قبلی به دلیل مخالفت با انتقال با دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان، از اعزام به بیمارستان محروم شده بود. این خبر امیدبخش در حالی است که گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی، روز گذشته توسط ده مامور امنیتی در منزل خود در تهران بدون ارائه حکم قضائی بازداشت شد. گلرخ ایرایی که پیش از بازداشت درباره توقف روند درمانی همسرش ابراز نگرانی کرده بود، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از محل نگهداری و وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 2 =