طبق اعلام امیر رئیسیان وکیل لیلا حسین زاده، این زندانی سیاسی امروز به بیمارستان اعزام شده است.

لیلا حسین زاده، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که در حال سپری کردن دوران محکومیت سی ماهه خود در بند زنان زندان اوین است، علیرغم لزوم خارج کردن پین از انگشتش که در اواخر ماه گذشته مورد جراحی قرار گرفته از اعزام به بیمارستان محروم مانده بود. وی در جریان ورزش در زندان در تاریخ بیست وشش مهرماه با شکستگی انگشت دست مواجه شده و سه روز بعد در پی اعزام به بیمارستان با اعمال بیهوشی مورد عمل جراحی و جاگذاری پین قرار گرفته بود.
بنا به اظهارات وکیل وی، او روز جاری به بیمارستان منتقل شده است.
@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 2 =