گزارشى از آخرین شرایط زرتشت احمدى راغب زندانى سیاسى امروز ١٢ آبان ٩٩

نیمه شب گذشته زرتشت احمدی راغب فعال حقوق بشروزندانی سیاسی درتهران بزرگ به جهت خونریزی معده ودردشدید ازناحیه بیرون زدگی شکم که حاصل اعتصاب غذای طولانی است به بهداری اعزام گردیدوپزشک معالج همانندپزشکان متخصص که قبلا اورادیده بودتشخیص اعزام اورژانسی اورااعلام نموداین فعال مدنی ازسه روزپیش که گروهی از معترضان آبان ۹۸که به طورگروهی دچاربیماری شدند وبی درنگ تلفنها قطع گردید تااطلاع رسانی نشود از رفتن به بهداری خودداری کرده است ومراتب رابه مقامات زندان اطلاع داده وهیچ گونه پاسخی دریافت نکرده واواین موضوع را مصداق سانسور وجلوگیری از روشنگری  میدانداین زندانی سیاسی که دوماه پیش به مرخصی منجربه آزادی اعزام شده بودسبب روشنگری اطلاع رسانی ومصاحبه  دردادگاهی که پشت درهای بسته غیرعلنی بدون حضورهیت منصفه به شکل قرون وستایی باقاضی مقیسه برگزار شدواتحامش تبلیغ علیه نظام برای امضای بیانیه ۱۴درخواست لغواعدام وآزادی زندانیان سیاسی بود باکینه ورزی نهادهای امنیتی وقضایی مرخصی لغو وراهی زندان تهران بزرگ گردید.این مخالف جمهوری اسلامی .ولایت فقیه وحکومت مذهبی ملایان درزندان همچنان پیگیرآزادی وبازگشت به کاروشغل خویش که از شهریور ۹۷ تاکنون بیمه وحقوق خانواده اش قطع گشته میباشدهست.این مدافع حقوق بشرهنچنین خواهان محو استبداد مذهبی وآزادی تمامی زندانیان سیاسی لغواعدام ونجات ملی مردم ایران از فقر وفلاکت ورهایی از چنگال مافیای قدرت است .درضمن زرتشت احمدی راغب تمامی تلاش خودرادرطی سالهای اخیر درراستای حاکمیت قانون آزادی عدالت حقوق بشر.دمدکراسی وسعادت مردم ایران به کاربسته .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + ده =