اخبار و اعتراضات کارگری سه شنبه ١٣ آبان ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از؛ امیر جواهری لنگرودی

با درود بر شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ . امیر جواهری هستم و برنامه گفتارکارگری هفتگی ام  را با نگاهی به پخش خبری ویدیویی ازضرب و شتم زنی در آبادان و کتمان آن توسط مطبوعات دولتی و تهدید خبرنگاران محلی- بیانیه‌ی ۲۴روزنامه‌نگار زن درباره روایت‌های اخیر آزارگری – موقعیت زندانیان زن در کرمانشاه- سر تیر خبرهای کارگری و خبری ازکنگره حزب چپ سوئد – درادامه نگاهی به موقعیت کارگران هفت تپه و کارگران بازداشتی هفت تپه که در حال حاضرچهارتن آنان یعنی: یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری شما می تونید گفتار کامل کارگری هفتگی ام در رادیو فرهنگ دنبال کنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × پنج =