آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ یکشنبه روز هجدهم از ماه مهر ١۴٠٠

 همراه با درودهاى سرودگونه ؛ رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته ١٨مهر ماه ١۴٠٠ برنامه هاى  رادیو را در بخشهاى : گفتگوهاى سیاسى، طنز سیاسى، داستان خوانى، یادها و ماندگارها، گرانمایگان سخنور ، گام به گام با گفتمان سیاسى روز ، اخبار ورزشى، اخبار زندانیان سیاسى و باز پخش پیام زندانیان سیاسى و خانواده هاى آنان ادامه خواهد داد ، میهمانان برنامه این هفته :بانوان میترا درویشیان ، تانیا کلیجی،  محبوبه جاهدى فر، سارا فرزاد، آقایان یعقوب نجارى، رضا آزادى  و سعید اوحدى میباشندکه بدینگونه براى دوستان گرامى شنونده ندارک دیده شده است :

١- باز پخش سخن  محمدنوریزاد از بند ششم زندان اوین و همچنین سخن على نوریزاد بمناسبت تولد یکسالگى  که در زندان بر وى گذشت

٢- گفت و شنود رامین صابری جعفری از رادیوفرهنگ گوتنبرگ با  تانیا کلیجی، نماینده موسسه ترویج جامعه باز، پیرامون کمپین کارزار ایران در آلمان

 ٣-داستان  خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، داستان کوتاه “سلطلان قلبم تو ” از مجموعه داستان افسونگر ، نوشته و اجرا میترا درویشیان

٣–هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى، این هفته هجدهم  مهرماه ١۴٠٠ برنامه صفحه کلاج  شماره ١٩۴ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر )

۴-اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى از رادیو فرهنگ  گوتنبرگ تهیه و اجرا : محبوبه جاهدى فر

۵-اخبار ورزشى در هفته اى که گذشت از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا یعقوب نجارى کارشناس و پیشکسوت جودو

۶-گام به گام با گفتمان سیاسى روز از رادیو فرهنگ این “بخش چهارم اپوزیسیون  ” تهیه و اجرا سارا فرزاد

 ٧- یادها و ماندگارهاى این هفته هجدهم مهر ١۴٠٠ تهیه و اجرا مرجانه امانى در بزرگداشت  یاد استادان :محمد دبیرسیاقى، شفیعى کدکنى، گلى ترقى، پورى بنایى، اردشیر محصص، ایرج افشار، حسن گلنراقى، امیرى فیروزکوهى ، بانو مرضیه و حسین مصاحب

٨-شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش نخست  ” فرنگیس نامه ”  تهیه و اجرا سعید اوحدى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه + 2 =