فجایع شهر، چهاردهمین پرونده باز هم به دلیل دادخواهی و دفاع از حق آزادی اندیشه و بیان

از آذرماه گذشته تا اکنون، یعنی در کمتر از یک سال چهار پرونده دیگر با اتهام های امنیتی مثل فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق دفاع از حقوق هم بندیان و هم نوعانم و اعتراض به بیدادگری و نابسامانی های موجود برای من گشوده شده است و افسوس که دیگر برای هیچ کس مهم نیست که امنیت این نظام با چند خط مقاله و روشن گری به خطر می افتد. اما با اختلاس های بیشمار و نجومی و فتوایی که منجر به هزاران نفر شد به خطر نیفتاد.

در این فجایع شهر قاتلان و غارتگران مجرم امنیتی شناخته نمی شوند اما کسانی که به قتل و غارتگری و نابسامانی ها اعتراض دارند را خطرناک ترین مجرم و بزرگ ترین تهدید برای نظامشان می خوانند.

در این چهاردهمین پرونده که علیه من و سه هم بندی دیگرم گشوده شده به دلیل اعتراض و بدرفتاری با یک انسان و دفاع از حق آزادی بیان متهم به اخلال در نظم زندان و توهین به خامنه ای شدیم.

در اولین روزهای فروردین امسال یکی از هم بندی های ما متنی در اعتراض به هرج و مرج و ستمگری ناشی از حکومت استبدادی خامنه ای نوشت و منتشر کرد. چند روز بعد او را به جایی که زندانبان ها در آن کار می کنند فرا خواندند و به او گفتند برای گرفتن پای مصنوعیش باید به بهداری برود. هنگامی که از بند بیرون رفت او را به تنبیه گاه زندان بردند و در یک سلول انفرادی محبوس کردند و ما هم در اعتراض به این بدرفتاری به همان مکان رفتیم و خواستار آزادی او شدیم. گفتیم او مرتکب جرمی نشده؛ انتقاد کرده و بر اساس وجدان و خرد انسانی و حتی قانون موجود انتقاد جرم نیست. افزون بر این حتی اگر کسی مرتکب جرمی شده باشد این رفتار شما نه انسانیست و نه حتی در چارچوب قوانین آنچه نظام اسلامی می خوانید. زندان بان ها به اعتراض ما اهمیتی ندادند و باز هم تلاش کردن با وعده های دروغ ما را فریب دهند و متفرق کنند. ما هم هنگامی که آن ها نخستین راه را یعنی گفت و گو، بر ما بستند راه دوم که بستن دوربین بود برگزیدیم تا بزرگترانشان برای مذاکره بیایند اما بدرفتاری و وحشی گری ویژگی مشترک از کوچکترین عملگان تا بزرگترینشان است و محسن منصوری، مافیای فروش شیشه در زندان رجایی شهر که به عنوان افسر جانشین در این زندان کار می کند به ما حمله و بی احترامی کرد و درگیری را آغاز کرد و نوشتن گزارش شیوه ای از فرار رو به جلو بود که او آغاز کرد تا بدرفتاری های خودش دیده نشود.

آن ها به ما حمله کردند، آزارمان دادند و ما هم فریاد ننگ بر ستمگر سر دادیم و بابت همین متهم به توهین به خامنه ای شدیم. ما می گوییم ننگ بر ستمگر و متهم به توهین به مقام آن ها می شویم. می گوییم سرنگون باد رژیم جور و جهل، متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام می شویم. آیا با این همه جاذبه های توریستی حیف نیست که مدیریت جهان را به آن ها نمی دهند؟!

سهیل عربی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 + 17 =