آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یک‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷ اپریل ۲۰۱۶

با درودى به گرماى خورشید و به بلنداى آسمان و هنگامتان با شادى و خجستگى باد؛ رادیو فرهنگ در بیست و نهمین روز از ماه فروردین همراه می‌باشد چون هر یک‌شنبه مهرشید ایرانى در کنار شما دوستان گرامى با برنامه‌هاى گوناگون و متنوع از جمله؛

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یک‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷ اپریل ۲۰۱۶ by Radio Farhang

سخن نخست از منصور تهرانى ترانه‌سرا و فیلم‌ساز را خواهیم شنید، سپس برنامه را با آقاى پرویز مریخى و برنامه اولد سانگس پیش خواهیم برد.

گفتگوهاى سیاسى این هفته نخست با آقاى عباس امیرقلى پدر زندانى سیاسى امیر امیرقلى که از هشت روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک تا رسیدن به خواسته‌اش زده و آکاهى از شرایط جسمى امیر و علت اعتصاب غذاى او، سپس همراه هستیم با آقاى آبتین (على) طبرزدى فعال حقوق حیوانات در مورد حیوان‌آزارى و نیاز کار فرهنگى در این مورد، پیام مادران صلح دادخواه برنامه‌اى ویژه از بانو مهناز باقرى فعال جنبش زنان از دیگر برنامه‌های امروز رادیو می‌باشد و چون هر یک‌شنبه اخبار جنبش کارگرى و خیزش‌هاى مردمى را همراه هستیم با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش سندیکایى و حقوق بشرى.

یادها و ماندگارهاى این هفته از بانو رفعت و چند بزرگداشت و گرامیداشت از جمله؛ گرامیداشت یاد شاهرخ مسکوب در یازدهمین سال درگذشت او، زادروز ٨۶ سالگى محمدعلى کشاورز هنرمند برجسته تئاتر و سینما را شادباش می‌گوییم، ٢۵ فروردین روز عطار نیشابورى می‌باشد و نگاهى کوتاه خواهیم داشت به آثار پر ارج او، در ادامه برنامه جهان در هفته‌اى گذشت از مفسر سیاسى آقاى فرهنگ طاولى را خواهیم شنید.

در ادامه شاهنامه و گرانمایگان سخنور که در برنامه امروز بخش ششم بهمن‌نامه از ایرانشاه ابى الخیر را با سعید اوحدى همراه خواهیم بود و آن گاه اخبار زندانیان سیاسى از بانو رفعت و سعید اوحدى را پى خواهیم گرفت.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 5 =