بخش نهم ازمنظومه فرامرز نامه

در نهمین بخش از گرانمایگان سخنور و همراه با منظومه زیبا و دلنشین فرامرزنامه جمعبندى از آن داشتم و فراز و نشیب داستان را همراه با همکار خوب رادیو بانو رفعت ازیابى نمودم
، هفته دیگر به نامه اى دیگر که جهانگیر نام دارد خواهم پرداخت ، در این داستان جهانگیر پسر دیگر رستم است که کمتر در مورد آن شنیده شده ، تا شنودى دیگر بدرود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × چهار =