بخش نخست ازمنظومه جهانگیر نامه

درود بر دوستان مهربان : از این هفته در رادیو فرهنگ منظومه شیوا و حماسه اى جهانگیر نامه را در ده بخش و یا ده هفته بشکل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند
امروز بخش نخست و یا پیشگفتار این متظومه را از رادیو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم ،  این کتاب ارجمند شامل ۶٠٢٩ بیت میباشد و داستان جهانگیر پسر رستم است و سراینده که قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم میزیسته تلاش نموده تا داستانى شبیه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگیز آن برکنار باشد ، زیرا در شاهنامه فردوسى بزرگ سهراب به دست پدر کشته میشود و در اینجا پس از جنگى سخت به آشنایى پدر و پسر مى انجامد و  پایان شادى بخشى در پیشگاه خواننده قرار میگیرد ، این منظومه در ٣٨٢ رویه یا صفحه به کوشش استاد زنده یاد ضیا ئ الدین سجادى و با پیشگفتا ى از استاد دکتر مهدى محقق میباشد ، امید که مورد پسند باشد ، سعید اوحدى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × یک =