بخش دوم ازمنظومه جهانگیر نامه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

درود بر دوستان مهربان : از هفته گذشته در رادیو فرهنگ منظومه شیوا و حماسه اى جهانگیر نامه را در ده بخش و یا ده هفته بشکل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند
امروز بخش دوم  این منظومه را از رادیو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم ، بخواستا ى رفتن رستم که دل سپرده به دلنواز خورشید رخ و پیام رسانى بین دو دلداده که مشترى نام دارد و سرانجام پیوند خجسته رستم با دلنواز ،   این کتاب ارجمند شامل ۶٠٢٩ بیت میباشد و داستان جهانگیر پسر رستم است و سراینده که قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم میزیسته تلاش نموده تا داستانى شبیه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگیز آن برکنار باشد ، زیرا در شاهنامه فردوسى بزرگ سهراب به دست پدر کشته میشود و در اینجا پس از جنگى سخت به آشنایى پدر و پسر مى انجامد و  پایان شادى بخشى در پیشگاه خواننده قرار میگیرد ، این منظومه در ٣٨٢ رویه یا صفحه به کوشش استاد زنده یاد ضیا ئ الدین سجادى و با پیشگفتا ى از استاد دکتر مهدى محقق میباشد ، امید که مورد پسند باشد ، سعید اوحدى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفت + 12 =