جهانگیرنامه بخش نهم هفدهم خرداد ۱۳۹۴

بخش نهم از منظومه جهانگیر نامه را پیشکش دارم به دوستان علاقه مند ، این منظومه ارجمند شامل ۶٠٢۶ بیت میباشد و داستان جهانگیر پسر رستم است و سراینده که قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم میزیسته تلاش نموده تا داستانى شبیه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگیز آن برکنار میباشد در این جستار پس از پانزده سال بیخبرى از رستم این بار در ناخواسته به جنگ فرزند ندیده خود یعنى جهانگیر میرود و سه بار با هم به نبرد میپردازند و سرانجام ….
به دل مى گذشتش که این نامدار
نباشد بجز تخم سام سوار
بدین زور و بازو و مردانگى
بدین فر و فرهنگ و فرزانگى
ببالاى زین این جوان دلیر
نماند بکس جز به سهراب شیر
و پایان این منظومه را هفته آینده براى دوستان خواهم گفت

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + 8 =